החזון החינוכי ויעדים

אנו מאמינים כי יש לטפח את התלמיד כבוגר אוהב ומכבד אדם,  בוגר ערכי ומוסרי, בן תרבות, מעורב ומגלה אחריות למעשיו ולחברה, בעל זיקה וקשר למולדתו ולמורשת היהודית, דעתן, מאותגר אינטלקטואלית ומגיע למיצוי היכולות האישיות שלו.

בית הספר מעודד את התלמיד לאחריות ומעורבות אישית וקהילתית ולפיתוח יכולת מנהיגות ותחושת מחויבות ללכידות חברתית שותפות ומעורבות אזרחית במדינת ישראל.

לאחר תהליך העבודה עם ההורים, עם התלמידים ועם הצוות נבחרו לבית הספר  שישה ערכים מובילים:

כבוד האדם ודרך ארץ, מצוינות, מנהיגות, נתינה ומעורבות חברתית, תחושת מסגלות ואחריות.

הערכים המובילים הללו, מוטמעים בעשייה החינוכית בבית הספר, הן בפן הפדגוגי, הן בפן החברתי והן בפן ההתנהגותי.

 

העשייה החינוכית שלנו מתרכזת בחמישה תחומים מרכזיים שקשורים אחד בשני ועוזרים לנו לממש את החזון החינוכי שלנו.

 

התמחות בהתמודדות עם צורכי הפרט ורווחתועירוני ב' יהיה קהילה  השואפת שחבריה ימצאו בה מקום בטוח, מלמד, מכיל ומטפל. מקום ששואף לקדם להצלחה תלמידים, מורים ועובדים, ובו בזמן שואף להישגים איכותיים. עירוני ב' ישקיע ביצירת אקלים חינוכי מיטבי  ויחנך את פרטיו להיות בני אדם מוסריים, ערכיים וטובים. אנו רואים בעקרון ההתמודדות עם צורכי הפרט מטרת על שאליו מכוונים במישרין ובעקיפין כל מטרות ביה"ס.

התמחות בארגון ההוראה והלמידה התמחות בפיתוח המורה ברווחתו ובקידומו. פיתוח מעורבות בעיצוב חיי ביה"ס והקהילה ומוקד משיכה לתלמידים.

 

השנה במסגרת תוכנית "מפרש" בה אנו לוקחים חלק, אנו מקדמים מיזם שעבדנו עליו לאורך השנה החולפת.

הצורך שהגדרנו לעצמנו במיזם: יצירת תרבות של שילוב בין אכפתיות קרבה והעצמה אישית של המורה והתלמיד, שישתקפו בתהליכי ההוראה והלמידה בפרט ובחיי בית הספר בכלל.  

כדי לתת מענה לצורך, הבנו שיש לשנות את אופי המפגש בין התלמידים לבין עצמם ובין התלמידים לבין המורים. 

שם המיזם שלנו פנים אל מול פנים/ פְּנִים: ומטרתו היא יצירת הזדמנויות, מפגשים ומרחבים שיאפשרו ביטוי עצמי, העצמה וקירבה בין באי בית הספר. המיזם יבוא לידי ביטוי בחיי בית הספר בשלושה מישורים: פדגוגיה מקרבת ומאפשרת, שיח ושפה מקרבת וצוות מפתח ומתפתח.

המיזם יבוא לידי ביטוי בין היתר בדרכים הבאות:

1.    בניית מרחבים חדשים בביה"ס: סטודיו סדנאי, ומרכז לחדשנות פדגוגית (21 M).

המרחבים  יאפשרו שילוב של מוזיקה, הקלטת יוטיוברים ושיעורים הפוכים עם מסך ירוק, בניית ערוץ תקשורת בית ספרי, קיום מעגלי שיח, עבודה בתחנות מודולריות ובעיקר דרכי תקשורת מגוונות בין מורה לתלמיד.

2.    יום אוניברסיטאי:

יום בשבוע של למידה מקרבת עפ"י אשכולות בחירה בשכבת ט':  אשכול חברה ורוח, אשכול מדעים ואשכול אומנויות. המורים יבחרו את הנושאים המעניינים אותם, ויבנו קורסים סימסטריאליים שהם רוצים ללמד באשכולות הנ"ל,  והתלמידים יבחרו את קורסי הלימוד.

3.    צוות מתפתח ומפתח:

המיזם יקדם פיתוח של צוות שמטרתו להטמיע את עקרונות המיזם. תבנה השתלמות מורים העוסקת בהטמעה ובקידום הוראה דיפרנציאלית וקונסטרוקטיביסטית. בנוסף בית הספר ישתתף בתוכנית משרד החינוך לקהילות מורים מובילים שיקדמו את התפיסות החינוכיות של המיזם שלנו.

4.    הערכה ורפלקציה אישית:

נעודד ההערכה מגוונת שלא תתבסס רק על מבחנים. בנוסף נעודד רפלקציה והתבוננות פנימית של התלמיד על התהליכים הלימודיים, החברתיים, והאישיים אותם הוא עובר במסגרת בי"ס. התלמיד יהפוך מאובייקט לסובייקט. בהקשר של התעודה: נפעל לשנות את תפקידו של התלמיד מעמדה פאסיבית של קבלת תעודה לעמדה אקטיבית של "יצירת תהודה".

5.    שיח ושפה מקרבת:

בנוסף לשיח במהלך השיעורים נקיים  שיחות חתך, מעגלי שיח רב גילאי ונשתמש במשאב השעות הפרטניות לקידום שיח מעצים בין המורה לתלמיד.

יעדים מרכזיים לשנת תשע"ט:

1. קידום מיזם פנים אל מול פנים/פְּנִים.

2. קידום דרכי הוראה במרחבי למידה חדשניים ובכלל.

3. קידום האקלים החינוכי המיטבי

4. תכנון ויישום תהליכי הוראהלמידה מגוונים וחדשניים המפתחים והמטמיעים תפקודי לומד ואסטרטגיות למידה

5. שילוב ערכים ופסיכופדגוגיה בעשייה החינוכית.

6. פיתוח וביסוס מעורבות חברתית פעילה והתפתחות אישית רגשית בתוך בית הספר ומחוצה לו בדגש על חיים משותפים.

7. קידום מצויינות לימודית וחברתית.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות